ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแจกแจงแบบผสมสำหรับการแจกแจงไวบุลล์

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแจกแจงแบบผสมสำหรับการแจกแจงไวบุลล์
นักวิจัย : น.ส.สิริทิพย์ วะศินรัตน์ , วินัย โพธิ์สุวรรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1330346000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
น.ส.สิริทิพย์ วะศินรัตน์ , วินัย โพธิ์สุวรรณ์ . (2556). การแจกแจงแบบผสมสำหรับการแจกแจงไวบุลล์.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
น.ส.สิริทิพย์ วะศินรัตน์ , วินัย โพธิ์สุวรรณ์ . 2556. "การแจกแจงแบบผสมสำหรับการแจกแจงไวบุลล์".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
น.ส.สิริทิพย์ วะศินรัตน์ , วินัย โพธิ์สุวรรณ์ . "การแจกแจงแบบผสมสำหรับการแจกแจงไวบุลล์."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.
น.ส.สิริทิพย์ วะศินรัตน์ , วินัย โพธิ์สุวรรณ์ . การแจกแจงแบบผสมสำหรับการแจกแจงไวบุลล์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2556.