ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพิ่มมูลค่าชีวมวลปาล์มน้ำมัน และน้ำมันกรดปาล์มเพื่อพลังงานทดแทนและวัสดุชีวภาพ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มมูลค่าชีวมวลปาล์มน้ำมัน และน้ำมันกรดปาล์มเพื่อพลังงานทดแทนและวัสดุชีวภาพ
นักวิจัย : วารุณี ธนะแพสย์ , พิลาณี ไวถนอมสัตย์ , สุธีรา วิทยากาญจน์ , วุฒินันท์ คงทัด , เกษม หฤทัยธนาสันติ์ , สาริมา สุนทรารชุน , ปฐมา จาตกานนท์ , มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ , วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต , ชัยพร สามพุ่มพวง , เทพา ผุดผ่อง , ยุทธนา บรรจง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1330830000&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วารุณี ธนะแพสย์ , พิลาณี ไวถนอมสัตย์ , สุธีรา วิทยากาญจน์ , วุฒินันท์ คงทัด , เกษม หฤทัยธนาสันติ์ , สาริมา สุนทรารชุน , ปฐมา จาตกานนท์ , มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ , วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต , ชัยพร สามพุ่มพวง , เทพา ผุดผ่อง , ยุทธนา บรรจง . (2556). การเพิ่มมูลค่าชีวมวลปาล์มน้ำมัน และน้ำมันกรดปาล์มเพื่อพลังงานทดแทนและวัสดุชีวภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วารุณี ธนะแพสย์ , พิลาณี ไวถนอมสัตย์ , สุธีรา วิทยากาญจน์ , วุฒินันท์ คงทัด , เกษม หฤทัยธนาสันติ์ , สาริมา สุนทรารชุน , ปฐมา จาตกานนท์ , มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ , วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต , ชัยพร สามพุ่มพวง , เทพา ผุดผ่อง , ยุทธนา บรรจง . 2556. "การเพิ่มมูลค่าชีวมวลปาล์มน้ำมัน และน้ำมันกรดปาล์มเพื่อพลังงานทดแทนและวัสดุชีวภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วารุณี ธนะแพสย์ , พิลาณี ไวถนอมสัตย์ , สุธีรา วิทยากาญจน์ , วุฒินันท์ คงทัด , เกษม หฤทัยธนาสันติ์ , สาริมา สุนทรารชุน , ปฐมา จาตกานนท์ , มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ , วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต , ชัยพร สามพุ่มพวง , เทพา ผุดผ่อง , ยุทธนา บรรจง . "การเพิ่มมูลค่าชีวมวลปาล์มน้ำมัน และน้ำมันกรดปาล์มเพื่อพลังงานทดแทนและวัสดุชีวภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.
วารุณี ธนะแพสย์ , พิลาณี ไวถนอมสัตย์ , สุธีรา วิทยากาญจน์ , วุฒินันท์ คงทัด , เกษม หฤทัยธนาสันติ์ , สาริมา สุนทรารชุน , ปฐมา จาตกานนท์ , มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ , วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต , ชัยพร สามพุ่มพวง , เทพา ผุดผ่อง , ยุทธนา บรรจง . การเพิ่มมูลค่าชีวมวลปาล์มน้ำมัน และน้ำมันกรดปาล์มเพื่อพลังงานทดแทนและวัสดุชีวภาพ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2556.