ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพิ่มผลผลิตไข่มดแดงในการทำฟาร์มมดแดงเชิงธุรกิจ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มผลผลิตไข่มดแดงในการทำฟาร์มมดแดงเชิงธุรกิจ
นักวิจัย : เดชา วิวัฒน์วิทยา , นายวิษณุรักษ์ ศรีบัณฑิต
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0830525000&BudgetYear=2008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เดชา วิวัฒน์วิทยา , นายวิษณุรักษ์ ศรีบัณฑิต . (2551). การเพิ่มผลผลิตไข่มดแดงในการทำฟาร์มมดแดงเชิงธุรกิจ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เดชา วิวัฒน์วิทยา , นายวิษณุรักษ์ ศรีบัณฑิต . 2551. "การเพิ่มผลผลิตไข่มดแดงในการทำฟาร์มมดแดงเชิงธุรกิจ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เดชา วิวัฒน์วิทยา , นายวิษณุรักษ์ ศรีบัณฑิต . "การเพิ่มผลผลิตไข่มดแดงในการทำฟาร์มมดแดงเชิงธุรกิจ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
เดชา วิวัฒน์วิทยา , นายวิษณุรักษ์ ศรีบัณฑิต . การเพิ่มผลผลิตไข่มดแดงในการทำฟาร์มมดแดงเชิงธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.