ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยการจัดการดินในเชิงพื้นที่ (ชุดดินมาบบอน)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยการจัดการดินในเชิงพื้นที่ (ชุดดินมาบบอน)
นักวิจัย : กิ่งกานท์ พานิชนอก , สุเทพ ทองแพ , เอ็จ สโรบล , สุปราณี งามประสิทธิ์ , สกล ฉายศรี , พชรดา ฉายศรี , ธีระ สมหวัง , นางสาวกฤษณา ทิวาตรี , ดร. นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์ , นางสาวจันทร์จิรา ศิริสุวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1230099000&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กิ่งกานท์ พานิชนอก , สุเทพ ทองแพ , เอ็จ สโรบล , สุปราณี งามประสิทธิ์ , สกล ฉายศรี , พชรดา ฉายศรี , ธีระ สมหวัง , นางสาวกฤษณา ทิวาตรี , ดร. นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์ , นางสาวจันทร์จิรา ศิริสุวรรณ . (2556). การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยการจัดการดินในเชิงพื้นที่ (ชุดดินมาบบอน).
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
กิ่งกานท์ พานิชนอก , สุเทพ ทองแพ , เอ็จ สโรบล , สุปราณี งามประสิทธิ์ , สกล ฉายศรี , พชรดา ฉายศรี , ธีระ สมหวัง , นางสาวกฤษณา ทิวาตรี , ดร. นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์ , นางสาวจันทร์จิรา ศิริสุวรรณ . 2556. "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยการจัดการดินในเชิงพื้นที่ (ชุดดินมาบบอน)".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
กิ่งกานท์ พานิชนอก , สุเทพ ทองแพ , เอ็จ สโรบล , สุปราณี งามประสิทธิ์ , สกล ฉายศรี , พชรดา ฉายศรี , ธีระ สมหวัง , นางสาวกฤษณา ทิวาตรี , ดร. นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์ , นางสาวจันทร์จิรา ศิริสุวรรณ . "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยการจัดการดินในเชิงพื้นที่ (ชุดดินมาบบอน)."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.
กิ่งกานท์ พานิชนอก , สุเทพ ทองแพ , เอ็จ สโรบล , สุปราณี งามประสิทธิ์ , สกล ฉายศรี , พชรดา ฉายศรี , ธีระ สมหวัง , นางสาวกฤษณา ทิวาตรี , ดร. นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์ , นางสาวจันทร์จิรา ศิริสุวรรณ . การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยการจัดการดินในเชิงพื้นที่ (ชุดดินมาบบอน). กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2556.