ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพและชีวภาพของโยเกิร์ตชนิดที่มีและไม่มีส่วนผสมของเชื้อ Lactobacillus acidophilus และการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพและชีวภาพของโยเกิร์ตชนิดที่มีและไม่มีส่วนผสมของเชื้อ Lactobacillus acidophilus และการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
นักวิจัย : ประมวล ทรายทอง , นายแพทย์ธนิก โชคจิรวัฒน์ , แพทย์หญิงจิตติมา มโนมัย , แพทย์หญิงรุจิรา วัฒนายิ่งเจริญชัย , นางมาลัย เมืองน้อย
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1230558000&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประมวล ทรายทอง , นายแพทย์ธนิก โชคจิรวัฒน์ , แพทย์หญิงจิตติมา มโนมัย , แพทย์หญิงรุจิรา วัฒนายิ่งเจริญชัย , นางมาลัย เมืองน้อย . (2555). การเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพและชีวภาพของโยเกิร์ตชนิดที่มีและไม่มีส่วนผสมของเชื้อ Lactobacillus acidophilus และการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ประมวล ทรายทอง , นายแพทย์ธนิก โชคจิรวัฒน์ , แพทย์หญิงจิตติมา มโนมัย , แพทย์หญิงรุจิรา วัฒนายิ่งเจริญชัย , นางมาลัย เมืองน้อย . 2555. "การเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพและชีวภาพของโยเกิร์ตชนิดที่มีและไม่มีส่วนผสมของเชื้อ Lactobacillus acidophilus และการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ประมวล ทรายทอง , นายแพทย์ธนิก โชคจิรวัฒน์ , แพทย์หญิงจิตติมา มโนมัย , แพทย์หญิงรุจิรา วัฒนายิ่งเจริญชัย , นางมาลัย เมืองน้อย . "การเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพและชีวภาพของโยเกิร์ตชนิดที่มีและไม่มีส่วนผสมของเชื้อ Lactobacillus acidophilus และการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
ประมวล ทรายทอง , นายแพทย์ธนิก โชคจิรวัฒน์ , แพทย์หญิงจิตติมา มโนมัย , แพทย์หญิงรุจิรา วัฒนายิ่งเจริญชัย , นางมาลัย เมืองน้อย . การเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพและชีวภาพของโยเกิร์ตชนิดที่มีและไม่มีส่วนผสมของเชื้อ Lactobacillus acidophilus และการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.