ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร
นักวิจัย : จำรัส ลิ้มตระกูล , ชมพูนุท วรากุลวิทย์ , พิบูลย์ พันธุ , สุภา หารหนองบัว , เมตตา เจริญพานิช , ผึ่งผาย พรรณวดี , พิพัฒน์ คงประชา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0840099000&BudgetYear=2008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จำรัส ลิ้มตระกูล , ชมพูนุท วรากุลวิทย์ , พิบูลย์ พันธุ , สุภา หารหนองบัว , เมตตา เจริญพานิช , ผึ่งผาย พรรณวดี , พิพัฒน์ คงประชา . (2554). การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
จำรัส ลิ้มตระกูล , ชมพูนุท วรากุลวิทย์ , พิบูลย์ พันธุ , สุภา หารหนองบัว , เมตตา เจริญพานิช , ผึ่งผาย พรรณวดี , พิพัฒน์ คงประชา . 2554. "การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
จำรัส ลิ้มตระกูล , ชมพูนุท วรากุลวิทย์ , พิบูลย์ พันธุ , สุภา หารหนองบัว , เมตตา เจริญพานิช , ผึ่งผาย พรรณวดี , พิพัฒน์ คงประชา . "การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
จำรัส ลิ้มตระกูล , ชมพูนุท วรากุลวิทย์ , พิบูลย์ พันธุ , สุภา หารหนองบัว , เมตตา เจริญพานิช , ผึ่งผาย พรรณวดี , พิพัฒน์ คงประชา . การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.