ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ำในเขตเมืองของภูมิภาคเอเชีย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ำในเขตเมืองของภูมิภาคเอเชีย
นักวิจัย : ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา , สุชาติ เหลืองประเสริฐ , ชาติ เจียมไชยศรี , วิไล เจียมไชยศรี , จีมา ศรลัมพ์ , วินัย เลียงเจริญสิทธิ์ , พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ , พัชราพร ฤกษ์หร่าย
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1140090000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา , สุชาติ เหลืองประเสริฐ , ชาติ เจียมไชยศรี , วิไล เจียมไชยศรี , จีมา ศรลัมพ์ , วินัย เลียงเจริญสิทธิ์ , พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ , พัชราพร ฤกษ์หร่าย . (2555). การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ำในเขตเมืองของภูมิภาคเอเชีย.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา , สุชาติ เหลืองประเสริฐ , ชาติ เจียมไชยศรี , วิไล เจียมไชยศรี , จีมา ศรลัมพ์ , วินัย เลียงเจริญสิทธิ์ , พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ , พัชราพร ฤกษ์หร่าย . 2555. "การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ำในเขตเมืองของภูมิภาคเอเชีย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา , สุชาติ เหลืองประเสริฐ , ชาติ เจียมไชยศรี , วิไล เจียมไชยศรี , จีมา ศรลัมพ์ , วินัย เลียงเจริญสิทธิ์ , พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ , พัชราพร ฤกษ์หร่าย . "การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ำในเขตเมืองของภูมิภาคเอเชีย."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา , สุชาติ เหลืองประเสริฐ , ชาติ เจียมไชยศรี , วิไล เจียมไชยศรี , จีมา ศรลัมพ์ , วินัย เลียงเจริญสิทธิ์ , พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ , พัชราพร ฤกษ์หร่าย . การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ำในเขตเมืองของภูมิภาคเอเชีย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.