ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจโรคไวรัสใบด่างแคระข้าวโพด

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจโรคไวรัสใบด่างแคระข้าวโพด
นักวิจัย : คนึงนิตย์ เหรียญวรากร , สุภาพร กลิ่นคง , สุจินต์ ภัทรภูวดล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0730442000&BudgetYear=2007
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
คนึงนิตย์ เหรียญวรากร , สุภาพร กลิ่นคง , สุจินต์ ภัทรภูวดล . (2550). การสำรวจโรคไวรัสใบด่างแคระข้าวโพด.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
คนึงนิตย์ เหรียญวรากร , สุภาพร กลิ่นคง , สุจินต์ ภัทรภูวดล . 2550. "การสำรวจโรคไวรัสใบด่างแคระข้าวโพด".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
คนึงนิตย์ เหรียญวรากร , สุภาพร กลิ่นคง , สุจินต์ ภัทรภูวดล . "การสำรวจโรคไวรัสใบด่างแคระข้าวโพด."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550. Print.
คนึงนิตย์ เหรียญวรากร , สุภาพร กลิ่นคง , สุจินต์ ภัทรภูวดล . การสำรวจโรคไวรัสใบด่างแคระข้าวโพด. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2550.