ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจผลกระทบจากการนำผลงานวิจัยจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ด้านการตลาด เศรษฐกิจ และสังคม (Impact Survey)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจผลกระทบจากการนำผลงานวิจัยจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ด้านการตลาด เศรษฐกิจ และสังคม (Impact Survey)
นักวิจัย : ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี , สันติยา เอกอัคร , นายสิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1030662000&BudgetYear=2010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี , สันติยา เอกอัคร , นายสิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย . (2553). การสำรวจผลกระทบจากการนำผลงานวิจัยจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ด้านการตลาด เศรษฐกิจ และสังคม (Impact Survey).
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี , สันติยา เอกอัคร , นายสิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย . 2553. "การสำรวจผลกระทบจากการนำผลงานวิจัยจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ด้านการตลาด เศรษฐกิจ และสังคม (Impact Survey)".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี , สันติยา เอกอัคร , นายสิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย . "การสำรวจผลกระทบจากการนำผลงานวิจัยจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ด้านการตลาด เศรษฐกิจ และสังคม (Impact Survey)."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี , สันติยา เอกอัคร , นายสิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย . การสำรวจผลกระทบจากการนำผลงานวิจัยจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ด้านการตลาด เศรษฐกิจ และสังคม (Impact Survey). กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.