ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีตำแหน่งเร่งหนึ่งตำแหน่งชนิดใหม่เพื่อใช้ในการผลิตพอลิเมอร์ที่มีการจัดเรียงโครงสร้างภายในสายโซ่อย่างมีแบบแผนและมีสมบัติย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีตำแหน่งเร่งหนึ่งตำแหน่งชนิดใหม่เพื่อใช้ในการผลิตพอลิเมอร์ที่มีการจัดเรียงโครงสร้างภายในสายโซ่อย่างมีแบบแผนและมีสมบัติย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ
นักวิจัย : ธานิน นานอก , พิมพา หอมนิรันดร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1240121001&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธานิน นานอก , พิมพา หอมนิรันดร์ . (2556). การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีตำแหน่งเร่งหนึ่งตำแหน่งชนิดใหม่เพื่อใช้ในการผลิตพอลิเมอร์ที่มีการจัดเรียงโครงสร้างภายในสายโซ่อย่างมีแบบแผนและมีสมบัติย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ธานิน นานอก , พิมพา หอมนิรันดร์ . 2556. "การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีตำแหน่งเร่งหนึ่งตำแหน่งชนิดใหม่เพื่อใช้ในการผลิตพอลิเมอร์ที่มีการจัดเรียงโครงสร้างภายในสายโซ่อย่างมีแบบแผนและมีสมบัติย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ธานิน นานอก , พิมพา หอมนิรันดร์ . "การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีตำแหน่งเร่งหนึ่งตำแหน่งชนิดใหม่เพื่อใช้ในการผลิตพอลิเมอร์ที่มีการจัดเรียงโครงสร้างภายในสายโซ่อย่างมีแบบแผนและมีสมบัติย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.
ธานิน นานอก , พิมพา หอมนิรันดร์ . การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีตำแหน่งเร่งหนึ่งตำแหน่งชนิดใหม่เพื่อใช้ในการผลิตพอลิเมอร์ที่มีการจัดเรียงโครงสร้างภายในสายโซ่อย่างมีแบบแผนและมีสมบัติย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2556.