ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างเกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินผลสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพสำหรับเด็กไทย อายุ 4-6 ปี

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างเกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินผลสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพสำหรับเด็กไทย อายุ 4-6 ปี
นักวิจัย : สุพิตร สมาหิโต , อำพร ศรียาภัย , สิริพร ศศิมณฑลกุล , วัลลีย์ ภัทโรภาส , นันทวัน เทียนแก้ว , บรรจบ ภิรมย์คำ , อุดร รัตนภักดิ์ , ศิริชัย ศรีพรหม , ผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์ , ผศ.เกษม สุริยกัณฑ์ , นายบบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล , นายนิรอมลี มะกาเจ , อ.ชิตินทรีย์ บุญมา , ผศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์ , พรเพ็ญ ลาโพธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1030568000&BudgetYear=2010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพิตร สมาหิโต , อำพร ศรียาภัย , สิริพร ศศิมณฑลกุล , วัลลีย์ ภัทโรภาส , นันทวัน เทียนแก้ว , บรรจบ ภิรมย์คำ , อุดร รัตนภักดิ์ , ศิริชัย ศรีพรหม , ผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์ , ผศ.เกษม สุริยกัณฑ์ , นายบบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล , นายนิรอมลี มะกาเจ , อ.ชิตินทรีย์ บุญมา , ผศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์ , พรเพ็ญ ลาโพธิ์ . (2553). การสร้างเกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินผลสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพสำหรับเด็กไทย อายุ 4-6 ปี.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุพิตร สมาหิโต , อำพร ศรียาภัย , สิริพร ศศิมณฑลกุล , วัลลีย์ ภัทโรภาส , นันทวัน เทียนแก้ว , บรรจบ ภิรมย์คำ , อุดร รัตนภักดิ์ , ศิริชัย ศรีพรหม , ผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์ , ผศ.เกษม สุริยกัณฑ์ , นายบบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล , นายนิรอมลี มะกาเจ , อ.ชิตินทรีย์ บุญมา , ผศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์ , พรเพ็ญ ลาโพธิ์ . 2553. "การสร้างเกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินผลสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพสำหรับเด็กไทย อายุ 4-6 ปี".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุพิตร สมาหิโต , อำพร ศรียาภัย , สิริพร ศศิมณฑลกุล , วัลลีย์ ภัทโรภาส , นันทวัน เทียนแก้ว , บรรจบ ภิรมย์คำ , อุดร รัตนภักดิ์ , ศิริชัย ศรีพรหม , ผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์ , ผศ.เกษม สุริยกัณฑ์ , นายบบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล , นายนิรอมลี มะกาเจ , อ.ชิตินทรีย์ บุญมา , ผศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์ , พรเพ็ญ ลาโพธิ์ . "การสร้างเกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินผลสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพสำหรับเด็กไทย อายุ 4-6 ปี."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
สุพิตร สมาหิโต , อำพร ศรียาภัย , สิริพร ศศิมณฑลกุล , วัลลีย์ ภัทโรภาส , นันทวัน เทียนแก้ว , บรรจบ ภิรมย์คำ , อุดร รัตนภักดิ์ , ศิริชัย ศรีพรหม , ผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์ , ผศ.เกษม สุริยกัณฑ์ , นายบบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล , นายนิรอมลี มะกาเจ , อ.ชิตินทรีย์ บุญมา , ผศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์ , พรเพ็ญ ลาโพธิ์ . การสร้างเกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินผลสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพสำหรับเด็กไทย อายุ 4-6 ปี. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.