ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างกรอบมโนทัศน์ภาษาไทยจากคลังข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อเป็นฐานความรู้ในการสกัดข้อความอัตโนมัติสำหรับระบบถาม-ตอบภาษาไทย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างกรอบมโนทัศน์ภาษาไทยจากคลังข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อเป็นฐานความรู้ในการสกัดข้อความอัตโนมัติสำหรับระบบถาม-ตอบภาษาไทย
นักวิจัย : พุทธชาติ โปธิบาล , อัศนีย์ ก่อตระกูล , มุกข์ดา สุขธาราจาร , นายธนพัฒน์ สุกแสงศรี , นางสาวอัจฉรา นภาโชติ , นายภัคพล แซ่จิว
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1230891000&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พุทธชาติ โปธิบาล , อัศนีย์ ก่อตระกูล , มุกข์ดา สุขธาราจาร , นายธนพัฒน์ สุกแสงศรี , นางสาวอัจฉรา นภาโชติ , นายภัคพล แซ่จิว . (2557). การสร้างกรอบมโนทัศน์ภาษาไทยจากคลังข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อเป็นฐานความรู้ในการสกัดข้อความอัตโนมัติสำหรับระบบถาม-ตอบภาษาไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พุทธชาติ โปธิบาล , อัศนีย์ ก่อตระกูล , มุกข์ดา สุขธาราจาร , นายธนพัฒน์ สุกแสงศรี , นางสาวอัจฉรา นภาโชติ , นายภัคพล แซ่จิว . 2557. "การสร้างกรอบมโนทัศน์ภาษาไทยจากคลังข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อเป็นฐานความรู้ในการสกัดข้อความอัตโนมัติสำหรับระบบถาม-ตอบภาษาไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พุทธชาติ โปธิบาล , อัศนีย์ ก่อตระกูล , มุกข์ดา สุขธาราจาร , นายธนพัฒน์ สุกแสงศรี , นางสาวอัจฉรา นภาโชติ , นายภัคพล แซ่จิว . "การสร้างกรอบมโนทัศน์ภาษาไทยจากคลังข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อเป็นฐานความรู้ในการสกัดข้อความอัตโนมัติสำหรับระบบถาม-ตอบภาษาไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557. Print.
พุทธชาติ โปธิบาล , อัศนีย์ ก่อตระกูล , มุกข์ดา สุขธาราจาร , นายธนพัฒน์ สุกแสงศรี , นางสาวอัจฉรา นภาโชติ , นายภัคพล แซ่จิว . การสร้างกรอบมโนทัศน์ภาษาไทยจากคลังข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อเป็นฐานความรู้ในการสกัดข้อความอัตโนมัติสำหรับระบบถาม-ตอบภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2557.