ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้
นักวิจัย : นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ , เขมะฑัต วิภาตะวนิช , สมชาย นำประเสริฐชัย , จเร เลิศสุดวิชัย , ดร.ชัยยงค์ วงศ์ชัยสุวัฒน์ , ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1130289000&BudgetYear=2010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ , เขมะฑัต วิภาตะวนิช , สมชาย นำประเสริฐชัย , จเร เลิศสุดวิชัย , ดร.ชัยยงค์ วงศ์ชัยสุวัฒน์ , ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ . (2554). การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ , เขมะฑัต วิภาตะวนิช , สมชาย นำประเสริฐชัย , จเร เลิศสุดวิชัย , ดร.ชัยยงค์ วงศ์ชัยสุวัฒน์ , ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ . 2554. "การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ , เขมะฑัต วิภาตะวนิช , สมชาย นำประเสริฐชัย , จเร เลิศสุดวิชัย , ดร.ชัยยงค์ วงศ์ชัยสุวัฒน์ , ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ . "การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ , เขมะฑัต วิภาตะวนิช , สมชาย นำประเสริฐชัย , จเร เลิศสุดวิชัย , ดร.ชัยยงค์ วงศ์ชัยสุวัฒน์ , ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ . การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.