ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเบื้องต้นในการใช้ไฟใต้น้ำหลายสีในลอบดักปลาชนิดพับได้

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเบื้องต้นในการใช้ไฟใต้น้ำหลายสีในลอบดักปลาชนิดพับได้
นักวิจัย : ชัยชาญ มหาสวัสดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0130063000&BudgetYear=2001
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชัยชาญ มหาสวัสดิ์ . (2544). การศึกษาเบื้องต้นในการใช้ไฟใต้น้ำหลายสีในลอบดักปลาชนิดพับได้.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชัยชาญ มหาสวัสดิ์ . 2544. "การศึกษาเบื้องต้นในการใช้ไฟใต้น้ำหลายสีในลอบดักปลาชนิดพับได้".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชัยชาญ มหาสวัสดิ์ . "การศึกษาเบื้องต้นในการใช้ไฟใต้น้ำหลายสีในลอบดักปลาชนิดพับได้."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544. Print.
ชัยชาญ มหาสวัสดิ์ . การศึกษาเบื้องต้นในการใช้ไฟใต้น้ำหลายสีในลอบดักปลาชนิดพับได้. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2544.