ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเชื้อราน้ำก่อโรคแยกได้จากไข่ปลาบึก

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเชื้อราน้ำก่อโรคแยกได้จากไข่ปลาบึก
นักวิจัย : องอาจ เลาหวินิจ , ณรงค์ อาบกิ่ง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1130406000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
องอาจ เลาหวินิจ , ณรงค์ อาบกิ่ง . (2554). การศึกษาเชื้อราน้ำก่อโรคแยกได้จากไข่ปลาบึก.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
องอาจ เลาหวินิจ , ณรงค์ อาบกิ่ง . 2554. "การศึกษาเชื้อราน้ำก่อโรคแยกได้จากไข่ปลาบึก".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
องอาจ เลาหวินิจ , ณรงค์ อาบกิ่ง . "การศึกษาเชื้อราน้ำก่อโรคแยกได้จากไข่ปลาบึก."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
องอาจ เลาหวินิจ , ณรงค์ อาบกิ่ง . การศึกษาเชื้อราน้ำก่อโรคแยกได้จากไข่ปลาบึก. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.