ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเชิงพรรณนาของการจัดการแกลบเพื่อสร้างรูปแบบการปฏิบัติที่ดีในป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดนกจากแกลบในวงจรการผลิตไก่ในประเทศไทย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเชิงพรรณนาของการจัดการแกลบเพื่อสร้างรูปแบบการปฏิบัติที่ดีในป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดนกจากแกลบในวงจรการผลิตไก่ในประเทศไทย
นักวิจัย : ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล , พิษณุ ตุลยกุล , เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ , อมรเทพ อาชวกุลเทพ , อาสูตร สงวนเกียรติ , ปัจฉิมา สิทธิสาร , สุวิชา เกษมสุวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0930710000&BudgetYear=2008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล , พิษณุ ตุลยกุล , เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ , อมรเทพ อาชวกุลเทพ , อาสูตร สงวนเกียรติ , ปัจฉิมา สิทธิสาร , สุวิชา เกษมสุวรรณ . (2551). การศึกษาเชิงพรรณนาของการจัดการแกลบเพื่อสร้างรูปแบบการปฏิบัติที่ดีในป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดนกจากแกลบในวงจรการผลิตไก่ในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล , พิษณุ ตุลยกุล , เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ , อมรเทพ อาชวกุลเทพ , อาสูตร สงวนเกียรติ , ปัจฉิมา สิทธิสาร , สุวิชา เกษมสุวรรณ . 2551. "การศึกษาเชิงพรรณนาของการจัดการแกลบเพื่อสร้างรูปแบบการปฏิบัติที่ดีในป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดนกจากแกลบในวงจรการผลิตไก่ในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล , พิษณุ ตุลยกุล , เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ , อมรเทพ อาชวกุลเทพ , อาสูตร สงวนเกียรติ , ปัจฉิมา สิทธิสาร , สุวิชา เกษมสุวรรณ . "การศึกษาเชิงพรรณนาของการจัดการแกลบเพื่อสร้างรูปแบบการปฏิบัติที่ดีในป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดนกจากแกลบในวงจรการผลิตไก่ในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล , พิษณุ ตุลยกุล , เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ , อมรเทพ อาชวกุลเทพ , อาสูตร สงวนเกียรติ , ปัจฉิมา สิทธิสาร , สุวิชา เกษมสุวรรณ . การศึกษาเชิงพรรณนาของการจัดการแกลบเพื่อสร้างรูปแบบการปฏิบัติที่ดีในป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดนกจากแกลบในวงจรการผลิตไก่ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.