ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาวะอันตรายระหว่างการขนส่งในประเทศไทย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาวะอันตรายระหว่างการขนส่งในประเทศไทย
นักวิจัย : วาณี ชนเห็นชอบ , สุขเกษม สิทธิพจน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0830655000&BudgetYear=2008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วาณี ชนเห็นชอบ , สุขเกษม สิทธิพจน์ . (2551). การศึกษาสภาวะอันตรายระหว่างการขนส่งในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วาณี ชนเห็นชอบ , สุขเกษม สิทธิพจน์ . 2551. "การศึกษาสภาวะอันตรายระหว่างการขนส่งในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วาณี ชนเห็นชอบ , สุขเกษม สิทธิพจน์ . "การศึกษาสภาวะอันตรายระหว่างการขนส่งในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
วาณี ชนเห็นชอบ , สุขเกษม สิทธิพจน์ . การศึกษาสภาวะอันตรายระหว่างการขนส่งในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.