ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
นักวิจัย : อรวรรณ์ ทองเพิ่ม , อธิเกียรติ ทองเพิ่ม , สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม , มยุรี ถนอมสุข , ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ , บรรจบ ภิรมย์คำ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1030772000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรวรรณ์ ทองเพิ่ม , อธิเกียรติ ทองเพิ่ม , สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม , มยุรี ถนอมสุข , ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ , บรรจบ ภิรมย์คำ . (2553). การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อรวรรณ์ ทองเพิ่ม , อธิเกียรติ ทองเพิ่ม , สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม , มยุรี ถนอมสุข , ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ , บรรจบ ภิรมย์คำ . 2553. "การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อรวรรณ์ ทองเพิ่ม , อธิเกียรติ ทองเพิ่ม , สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม , มยุรี ถนอมสุข , ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ , บรรจบ ภิรมย์คำ . "การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
อรวรรณ์ ทองเพิ่ม , อธิเกียรติ ทองเพิ่ม , สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม , มยุรี ถนอมสุข , ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ , บรรจบ ภิรมย์คำ . การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.