ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าของบริษัท ไทย คาร์บอน แบล็ค จำกัด (มหาชน) จำกด

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าของบริษัท ไทย คาร์บอน แบล็ค จำกัด (มหาชน) จำกด
นักวิจัย : ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ , สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ , สามัคคี บุณยะวัฒน์ , วิชา นิยม , นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ , วีระศักดิ์ อุดมโชค , สุรพันธ์ เพชราภา , ฉัตรดนัย จิระเดชะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0730111000&BudgetYear=2002
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ , สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ , สามัคคี บุณยะวัฒน์ , วิชา นิยม , นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ , วีระศักดิ์ อุดมโชค , สุรพันธ์ เพชราภา , ฉัตรดนัย จิระเดชะ . (2545). การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าของบริษัท ไทย คาร์บอน แบล็ค จำกัด (มหาชน) จำกด.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ , สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ , สามัคคี บุณยะวัฒน์ , วิชา นิยม , นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ , วีระศักดิ์ อุดมโชค , สุรพันธ์ เพชราภา , ฉัตรดนัย จิระเดชะ . 2545. "การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าของบริษัท ไทย คาร์บอน แบล็ค จำกัด (มหาชน) จำกด".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ , สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ , สามัคคี บุณยะวัฒน์ , วิชา นิยม , นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ , วีระศักดิ์ อุดมโชค , สุรพันธ์ เพชราภา , ฉัตรดนัย จิระเดชะ . "การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าของบริษัท ไทย คาร์บอน แบล็ค จำกัด (มหาชน) จำกด."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545. Print.
ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ , สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ , สามัคคี บุณยะวัฒน์ , วิชา นิยม , นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ , วีระศักดิ์ อุดมโชค , สุรพันธ์ เพชราภา , ฉัตรดนัย จิระเดชะ . การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าของบริษัท ไทย คาร์บอน แบล็ค จำกัด (มหาชน) จำกด. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2545.