ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการตั้งค่าเป้าหมายด้านความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการตั้งค่าเป้าหมายด้านความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
นักวิจัย : ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ , พิสุทธิ์ รพีศักดิ์ , วินัย พฤกษะวัน , นางสาวนพดา ธีระอัจฉริยกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1030605000&BudgetYear=2008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ , พิสุทธิ์ รพีศักดิ์ , วินัย พฤกษะวัน , นางสาวนพดา ธีระอัจฉริยกุล . (2555). การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการตั้งค่าเป้าหมายด้านความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ , พิสุทธิ์ รพีศักดิ์ , วินัย พฤกษะวัน , นางสาวนพดา ธีระอัจฉริยกุล . 2555. "การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการตั้งค่าเป้าหมายด้านความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ , พิสุทธิ์ รพีศักดิ์ , วินัย พฤกษะวัน , นางสาวนพดา ธีระอัจฉริยกุล . "การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการตั้งค่าเป้าหมายด้านความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ , พิสุทธิ์ รพีศักดิ์ , วินัย พฤกษะวัน , นางสาวนพดา ธีระอัจฉริยกุล . การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการตั้งค่าเป้าหมายด้านความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.