ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรนักวิเคราะห์มืออาชีพสาขาจุลชีววิทยา

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรนักวิเคราะห์มืออาชีพสาขาจุลชีววิทยา
นักวิจัย : มาลัย เมืองน้อย(บุญรัตนกรกิจ) , ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง , สิริพร สธนเสาวภาคย์ , ทนิฐ หงษ์ดุสิต
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0530488000&BudgetYear=2005
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มาลัย เมืองน้อย(บุญรัตนกรกิจ) , ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง , สิริพร สธนเสาวภาคย์ , ทนิฐ หงษ์ดุสิต . (2549). การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรนักวิเคราะห์มืออาชีพสาขาจุลชีววิทยา.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
มาลัย เมืองน้อย(บุญรัตนกรกิจ) , ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง , สิริพร สธนเสาวภาคย์ , ทนิฐ หงษ์ดุสิต . 2549. "การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรนักวิเคราะห์มืออาชีพสาขาจุลชีววิทยา".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
มาลัย เมืองน้อย(บุญรัตนกรกิจ) , ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง , สิริพร สธนเสาวภาคย์ , ทนิฐ หงษ์ดุสิต . "การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรนักวิเคราะห์มืออาชีพสาขาจุลชีววิทยา."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549. Print.
มาลัย เมืองน้อย(บุญรัตนกรกิจ) , ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง , สิริพร สธนเสาวภาคย์ , ทนิฐ หงษ์ดุสิต . การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรนักวิเคราะห์มืออาชีพสาขาจุลชีววิทยา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2549.