ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาลักษณะเฉพาะของการผสมเพื่อการออกแบบเครื่องผสมแบบเจ็ต

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาลักษณะเฉพาะของการผสมเพื่อการออกแบบเครื่องผสมแบบเจ็ต
นักวิจัย : นางสาวรัชนิดา ปัญจาคะ , ผึ่งผาย พรรณวดี
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1130598000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นางสาวรัชนิดา ปัญจาคะ , ผึ่งผาย พรรณวดี . (2554). การศึกษาลักษณะเฉพาะของการผสมเพื่อการออกแบบเครื่องผสมแบบเจ็ต.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นางสาวรัชนิดา ปัญจาคะ , ผึ่งผาย พรรณวดี . 2554. "การศึกษาลักษณะเฉพาะของการผสมเพื่อการออกแบบเครื่องผสมแบบเจ็ต".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นางสาวรัชนิดา ปัญจาคะ , ผึ่งผาย พรรณวดี . "การศึกษาลักษณะเฉพาะของการผสมเพื่อการออกแบบเครื่องผสมแบบเจ็ต."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
นางสาวรัชนิดา ปัญจาคะ , ผึ่งผาย พรรณวดี . การศึกษาลักษณะเฉพาะของการผสมเพื่อการออกแบบเครื่องผสมแบบเจ็ต. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.