ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษารูปแบบการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ที่เหมาะสมต่อการประมาณหามวลชีวภาพและปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเชิงพื้นที่

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษารูปแบบการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ที่เหมาะสมต่อการประมาณหามวลชีวภาพและปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเชิงพื้นที่
นักวิจัย : กาญจน์เขจร ชูชีพ , นางสาวอรุณโรจน์ ศรีเจิรญโชติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1330367000&BudgetYear=2013
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กาญจน์เขจร ชูชีพ , นางสาวอรุณโรจน์ ศรีเจิรญโชติ . (2557). การศึกษารูปแบบการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ที่เหมาะสมต่อการประมาณหามวลชีวภาพและปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเชิงพื้นที่.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
กาญจน์เขจร ชูชีพ , นางสาวอรุณโรจน์ ศรีเจิรญโชติ . 2557. "การศึกษารูปแบบการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ที่เหมาะสมต่อการประมาณหามวลชีวภาพและปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเชิงพื้นที่".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
กาญจน์เขจร ชูชีพ , นางสาวอรุณโรจน์ ศรีเจิรญโชติ . "การศึกษารูปแบบการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ที่เหมาะสมต่อการประมาณหามวลชีวภาพและปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเชิงพื้นที่."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557. Print.
กาญจน์เขจร ชูชีพ , นางสาวอรุณโรจน์ ศรีเจิรญโชติ . การศึกษารูปแบบการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ที่เหมาะสมต่อการประมาณหามวลชีวภาพและปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเชิงพื้นที่. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2557.