ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษารูปแบบการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษารูปแบบการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ
นักวิจัย : อธิเกียรติ ทองเพิ่ม , พินดา วราสุนันท์ , ทัศนีย์ จันติยะ , กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล , พรเพ็ญ ลาโพธิ์ , สุมิตร สุวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0830795000&BudgetYear=2007
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อธิเกียรติ ทองเพิ่ม , พินดา วราสุนันท์ , ทัศนีย์ จันติยะ , กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล , พรเพ็ญ ลาโพธิ์ , สุมิตร สุวรรณ . (2550). การศึกษารูปแบบการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อธิเกียรติ ทองเพิ่ม , พินดา วราสุนันท์ , ทัศนีย์ จันติยะ , กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล , พรเพ็ญ ลาโพธิ์ , สุมิตร สุวรรณ . 2550. "การศึกษารูปแบบการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อธิเกียรติ ทองเพิ่ม , พินดา วราสุนันท์ , ทัศนีย์ จันติยะ , กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล , พรเพ็ญ ลาโพธิ์ , สุมิตร สุวรรณ . "การศึกษารูปแบบการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550. Print.
อธิเกียรติ ทองเพิ่ม , พินดา วราสุนันท์ , ทัศนีย์ จันติยะ , กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล , พรเพ็ญ ลาโพธิ์ , สุมิตร สุวรรณ . การศึกษารูปแบบการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2550.