ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพลวัตของกล้าไม้ป่าชายเลนในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ บริเวณคลองกำพวน จังหวัดระนอง

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพลวัตของกล้าไม้ป่าชายเลนในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ บริเวณคลองกำพวน จังหวัดระนอง
นักวิจัย : วิสัย คงแก้ว , เดชา ดวงนามล , สคาร ทีจันทึก , นายก้อเดช ฤทธิรงค์ , นางสาวฝารีด้า เอื้องาน , อนุชา ทะรา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1130751000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิสัย คงแก้ว , เดชา ดวงนามล , สคาร ทีจันทึก , นายก้อเดช ฤทธิรงค์ , นางสาวฝารีด้า เอื้องาน , อนุชา ทะรา . (2556). การศึกษาพลวัตของกล้าไม้ป่าชายเลนในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ บริเวณคลองกำพวน จังหวัดระนอง.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วิสัย คงแก้ว , เดชา ดวงนามล , สคาร ทีจันทึก , นายก้อเดช ฤทธิรงค์ , นางสาวฝารีด้า เอื้องาน , อนุชา ทะรา . 2556. "การศึกษาพลวัตของกล้าไม้ป่าชายเลนในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ บริเวณคลองกำพวน จังหวัดระนอง".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วิสัย คงแก้ว , เดชา ดวงนามล , สคาร ทีจันทึก , นายก้อเดช ฤทธิรงค์ , นางสาวฝารีด้า เอื้องาน , อนุชา ทะรา . "การศึกษาพลวัตของกล้าไม้ป่าชายเลนในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ บริเวณคลองกำพวน จังหวัดระนอง."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.
วิสัย คงแก้ว , เดชา ดวงนามล , สคาร ทีจันทึก , นายก้อเดช ฤทธิรงค์ , นางสาวฝารีด้า เอื้องาน , อนุชา ทะรา . การศึกษาพลวัตของกล้าไม้ป่าชายเลนในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ บริเวณคลองกำพวน จังหวัดระนอง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2556.