ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าเรือระนอง

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าเรือระนอง
นักวิจัย : เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1130038000&BudgetYear=2007
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช . (2551). การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าเรือระนอง.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช . 2551. "การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าเรือระนอง".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช . "การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าเรือระนอง."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช . การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าเรือระนอง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.