ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Sea Me Hua Hin Vaction condo เลขที่ 17/77 ถนนเลียบวัง (ซอยหัวหิน 29) ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Sea Me Hua Hin Vaction condo เลขที่ 17/77 ถนนเลียบวัง (ซอยหัวหิน 29) ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นักวิจัย : สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1230606000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ . (2555). การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Sea Me Hua Hin Vaction condo เลขที่ 17/77 ถนนเลียบวัง (ซอยหัวหิน 29) ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ . 2555. "การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Sea Me Hua Hin Vaction condo เลขที่ 17/77 ถนนเลียบวัง (ซอยหัวหิน 29) ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ . "การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Sea Me Hua Hin Vaction condo เลขที่ 17/77 ถนนเลียบวัง (ซอยหัวหิน 29) ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ . การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Sea Me Hua Hin Vaction condo เลขที่ 17/77 ถนนเลียบวัง (ซอยหัวหิน 29) ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.