ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัญหาและลู่ทางการค้าสินค้าประมงในพื้นที่ IMT-GT

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัญหาและลู่ทางการค้าสินค้าประมงในพื้นที่ IMT-GT
นักวิจัย : กังวาลย์ จันทรโชติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1130228000&BudgetYear=2010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กังวาลย์ จันทรโชติ . (2556). การศึกษาปัญหาและลู่ทางการค้าสินค้าประมงในพื้นที่ IMT-GT.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
กังวาลย์ จันทรโชติ . 2556. "การศึกษาปัญหาและลู่ทางการค้าสินค้าประมงในพื้นที่ IMT-GT".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
กังวาลย์ จันทรโชติ . "การศึกษาปัญหาและลู่ทางการค้าสินค้าประมงในพื้นที่ IMT-GT."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.
กังวาลย์ จันทรโชติ . การศึกษาปัญหาและลู่ทางการค้าสินค้าประมงในพื้นที่ IMT-GT. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2556.