ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการลดปริมาณการสูญเสียน้ำในการผลิตข้าว

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการลดปริมาณการสูญเสียน้ำในการผลิตข้าว
นักวิจัย : พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ , ชุติ ม่วงประเสริฐ , โสภณ อุไรชื่น , บุบผา คงสมัย , รณภพ บรรเจิดเชิดชู
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0830188000&BudgetYear=2008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ , ชุติ ม่วงประเสริฐ , โสภณ อุไรชื่น , บุบผา คงสมัย , รณภพ บรรเจิดเชิดชู . (2551). การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการลดปริมาณการสูญเสียน้ำในการผลิตข้าว.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ , ชุติ ม่วงประเสริฐ , โสภณ อุไรชื่น , บุบผา คงสมัย , รณภพ บรรเจิดเชิดชู . 2551. "การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการลดปริมาณการสูญเสียน้ำในการผลิตข้าว".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ , ชุติ ม่วงประเสริฐ , โสภณ อุไรชื่น , บุบผา คงสมัย , รณภพ บรรเจิดเชิดชู . "การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการลดปริมาณการสูญเสียน้ำในการผลิตข้าว."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ , ชุติ ม่วงประเสริฐ , โสภณ อุไรชื่น , บุบผา คงสมัย , รณภพ บรรเจิดเชิดชู . การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการลดปริมาณการสูญเสียน้ำในการผลิตข้าว. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.