ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนก H5N1 เพื่อช่วยในการวางแผนนโยบาย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนก H5N1 เพื่อช่วยในการวางแผนนโยบาย
นักวิจัย : สุวิชา เกษมสุวรรณ , ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ , ทวีศักดิ์ ส่งเสริม , เฉลิมพล เล็กเจริญสุข , ธีระ รักความสุข , พิพัฒน์ อรุณวิภาส , ประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์ , ทิพวรรณ ปรักมะวงศ์ , อมรเทพ อาชวกุลเทพ , ปัจฉิมา สิทธิสาร , ชัยเทพ พูลเขตต์ , อาสูตร สงวนเกียรติ , ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล , คเชนทร์ วงษ์สถาพรชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0830358000&BudgetYear=2008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :