ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาทางทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมการจัดเรียงโครงสร้างภายในสายโซ่พอลิเมอร์ที่ได้จากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซซันแบบเปิดวงของแลกไทดโดยใช้ตัวเร่งที่มีตำแหน่งเร่งหนึ่งตำแหน่งเพื่อใช้ในการออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพสูง

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาทางทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมการจัดเรียงโครงสร้างภายในสายโซ่พอลิเมอร์ที่ได้จากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซซันแบบเปิดวงของแลกไทดโดยใช้ตัวเร่งที่มีตำแหน่งเร่งหนึ่งตำแหน่งเพื่อใช้ในการออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพสูง
นักวิจัย : ธานิน นานอก
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1240121002&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธานิน นานอก . (2556). การศึกษาทางทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมการจัดเรียงโครงสร้างภายในสายโซ่พอลิเมอร์ที่ได้จากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซซันแบบเปิดวงของแลกไทดโดยใช้ตัวเร่งที่มีตำแหน่งเร่งหนึ่งตำแหน่งเพื่อใช้ในการออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพสูง.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ธานิน นานอก . 2556. "การศึกษาทางทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมการจัดเรียงโครงสร้างภายในสายโซ่พอลิเมอร์ที่ได้จากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซซันแบบเปิดวงของแลกไทดโดยใช้ตัวเร่งที่มีตำแหน่งเร่งหนึ่งตำแหน่งเพื่อใช้ในการออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพสูง".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ธานิน นานอก . "การศึกษาทางทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมการจัดเรียงโครงสร้างภายในสายโซ่พอลิเมอร์ที่ได้จากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซซันแบบเปิดวงของแลกไทดโดยใช้ตัวเร่งที่มีตำแหน่งเร่งหนึ่งตำแหน่งเพื่อใช้ในการออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพสูง."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.
ธานิน นานอก . การศึกษาทางทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมการจัดเรียงโครงสร้างภายในสายโซ่พอลิเมอร์ที่ได้จากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซซันแบบเปิดวงของแลกไทดโดยใช้ตัวเร่งที่มีตำแหน่งเร่งหนึ่งตำแหน่งเพื่อใช้ในการออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพสูง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2556.