ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพบางประการของคุณภาพน้ำและตะกอนดินในบึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพบางประการของคุณภาพน้ำและตะกอนดินในบึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
นักวิจัย : นายชาตรี นิ่มปี , นายธนิศร์ ปัทมพิฑูร , นายวัชรพงษ์ วาระรัมย์ , นายนาวี จันทร์วงษ์ , เกษม จันทร์แก้ว , อรอนงค์ ผิวนิล , นฤชิต ดำปิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1130911000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นายชาตรี นิ่มปี , นายธนิศร์ ปัทมพิฑูร , นายวัชรพงษ์ วาระรัมย์ , นายนาวี จันทร์วงษ์ , เกษม จันทร์แก้ว , อรอนงค์ ผิวนิล , นฤชิต ดำปิน . (2554). การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพบางประการของคุณภาพน้ำและตะกอนดินในบึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นายชาตรี นิ่มปี , นายธนิศร์ ปัทมพิฑูร , นายวัชรพงษ์ วาระรัมย์ , นายนาวี จันทร์วงษ์ , เกษม จันทร์แก้ว , อรอนงค์ ผิวนิล , นฤชิต ดำปิน . 2554. "การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพบางประการของคุณภาพน้ำและตะกอนดินในบึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นายชาตรี นิ่มปี , นายธนิศร์ ปัทมพิฑูร , นายวัชรพงษ์ วาระรัมย์ , นายนาวี จันทร์วงษ์ , เกษม จันทร์แก้ว , อรอนงค์ ผิวนิล , นฤชิต ดำปิน . "การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพบางประการของคุณภาพน้ำและตะกอนดินในบึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
นายชาตรี นิ่มปี , นายธนิศร์ ปัทมพิฑูร , นายวัชรพงษ์ วาระรัมย์ , นายนาวี จันทร์วงษ์ , เกษม จันทร์แก้ว , อรอนงค์ ผิวนิล , นฤชิต ดำปิน . การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพบางประการของคุณภาพน้ำและตะกอนดินในบึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.