ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความต้องการของประชาชนและประเมินผลการดำเนินงานการให้ความรู้และความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความต้องการของประชาชนและประเมินผลการดำเนินงานการให้ความรู้และความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
นักวิจัย : ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี , นายสิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย , สันติยา เอกอัคร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0830730000&BudgetYear=2008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี , นายสิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย , สันติยา เอกอัคร . (2551). การศึกษาความต้องการของประชาชนและประเมินผลการดำเนินงานการให้ความรู้และความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี , นายสิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย , สันติยา เอกอัคร . 2551. "การศึกษาความต้องการของประชาชนและประเมินผลการดำเนินงานการให้ความรู้และความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี , นายสิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย , สันติยา เอกอัคร . "การศึกษาความต้องการของประชาชนและประเมินผลการดำเนินงานการให้ความรู้และความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี , นายสิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย , สันติยา เอกอัคร . การศึกษาความต้องการของประชาชนและประเมินผลการดำเนินงานการให้ความรู้และความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.