ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความต้องการการฝึกอบรมของครูในเขตภาคกลางตะวันตก

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความต้องการการฝึกอบรมของครูในเขตภาคกลางตะวันตก
นักวิจัย : กุลธิดา นุกูลธรรม , พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค , จิราภรณ์ กาแก้ว , ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ , บรรจบ ภิรมย์คำ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1030737000&BudgetYear=2010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กุลธิดา นุกูลธรรม , พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค , จิราภรณ์ กาแก้ว , ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ , บรรจบ ภิรมย์คำ . (2554). การศึกษาความต้องการการฝึกอบรมของครูในเขตภาคกลางตะวันตก.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
กุลธิดา นุกูลธรรม , พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค , จิราภรณ์ กาแก้ว , ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ , บรรจบ ภิรมย์คำ . 2554. "การศึกษาความต้องการการฝึกอบรมของครูในเขตภาคกลางตะวันตก".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
กุลธิดา นุกูลธรรม , พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค , จิราภรณ์ กาแก้ว , ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ , บรรจบ ภิรมย์คำ . "การศึกษาความต้องการการฝึกอบรมของครูในเขตภาคกลางตะวันตก."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
กุลธิดา นุกูลธรรม , พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค , จิราภรณ์ กาแก้ว , ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ , บรรจบ ภิรมย์คำ . การศึกษาความต้องการการฝึกอบรมของครูในเขตภาคกลางตะวันตก. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.