ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการปนเปื้อนของสารพิษอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการปนเปื้อนของสารพิษอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง
นักวิจัย : ธนภูมิ มณีบุญ , ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา , คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร , ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ , คณะเทคโนโลยี คณะเทคโนโลย , สถ่าบันโภชนาการ , ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธาน , สุวรรณา กลัดพันธุ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0931414000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธนภูมิ มณีบุญ , ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา , คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร , ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ , คณะเทคโนโลยี คณะเทคโนโลย , สถ่าบันโภชนาการ , ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธาน , สุวรรณา กลัดพันธุ์ . (2552). การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการปนเปื้อนของสารพิษอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ธนภูมิ มณีบุญ , ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา , คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร , ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ , คณะเทคโนโลยี คณะเทคโนโลย , สถ่าบันโภชนาการ , ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธาน , สุวรรณา กลัดพันธุ์ . 2552. "การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการปนเปื้อนของสารพิษอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ธนภูมิ มณีบุญ , ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา , คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร , ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ , คณะเทคโนโลยี คณะเทคโนโลย , สถ่าบันโภชนาการ , ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธาน , สุวรรณา กลัดพันธุ์ . "การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการปนเปื้อนของสารพิษอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552. Print.
ธนภูมิ มณีบุญ , ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา , คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร , ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ , คณะเทคโนโลยี คณะเทคโนโลย , สถ่าบันโภชนาการ , ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธาน , สุวรรณา กลัดพันธุ์ . การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการปนเปื้อนของสารพิษอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2552.