ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการใช้สาหร่ายขนาดใหญ่เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับต้นแบบ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการใช้สาหร่ายขนาดใหญ่เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับต้นแบบ
นักวิจัย : อนงค์ จีรภัทร์ , จันทนา ไพรบูรณ์ , ดร.เฉลิมชัย เรืองชัยนิคม , นายพงศธร พวงสมบัติ , น.ส.ชุติมา พัฒนะผล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1230221000&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อนงค์ จีรภัทร์ , จันทนา ไพรบูรณ์ , ดร.เฉลิมชัย เรืองชัยนิคม , นายพงศธร พวงสมบัติ , น.ส.ชุติมา พัฒนะผล . (2555). การศึกษาการใช้สาหร่ายขนาดใหญ่เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับต้นแบบ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อนงค์ จีรภัทร์ , จันทนา ไพรบูรณ์ , ดร.เฉลิมชัย เรืองชัยนิคม , นายพงศธร พวงสมบัติ , น.ส.ชุติมา พัฒนะผล . 2555. "การศึกษาการใช้สาหร่ายขนาดใหญ่เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับต้นแบบ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อนงค์ จีรภัทร์ , จันทนา ไพรบูรณ์ , ดร.เฉลิมชัย เรืองชัยนิคม , นายพงศธร พวงสมบัติ , น.ส.ชุติมา พัฒนะผล . "การศึกษาการใช้สาหร่ายขนาดใหญ่เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับต้นแบบ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
อนงค์ จีรภัทร์ , จันทนา ไพรบูรณ์ , ดร.เฉลิมชัย เรืองชัยนิคม , นายพงศธร พวงสมบัติ , น.ส.ชุติมา พัฒนะผล . การศึกษาการใช้สาหร่ายขนาดใหญ่เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับต้นแบบ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.