ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหาวิทยาลัยออกนอกระบบมีผลกระทบต่อเราอย่างไร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : มหาวิทยาลัยออกนอกระบบมีผลกระทบต่อเราอย่างไร
นักวิจัย : ธงทอง จันทรางศุ
คำค้น : การศึกษาขั้นอุดมศึกษา- -ไทย , สถาบันอุดมศึกษา- -ไทย , มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : 9786167324470 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14289
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การบรรยาย เรื่อง มหาวิทยาลัยออกนอกระบบมีผลกระทบต่อเราอย่างไร โดยศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2553

บรรณานุกรม :
ธงทอง จันทรางศุ . (2553). มหาวิทยาลัยออกนอกระบบมีผลกระทบต่อเราอย่างไร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธงทอง จันทรางศุ . 2553. "มหาวิทยาลัยออกนอกระบบมีผลกระทบต่อเราอย่างไร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธงทอง จันทรางศุ . "มหาวิทยาลัยออกนอกระบบมีผลกระทบต่อเราอย่างไร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
ธงทอง จันทรางศุ . มหาวิทยาลัยออกนอกระบบมีผลกระทบต่อเราอย่างไร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.