ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการผลิตปลาสวรรค์แผ่นฮาลาลจากปลาทะเล

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการผลิตปลาสวรรค์แผ่นฮาลาลจากปลาทะเล
นักวิจัย : วันเพ็ญ มีสมญา , สมจิต อ่อนเหม , ศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ , วันชัย วรวัฒนเมธีกุล , ชมดาว สิกขะมณฑล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1230359000&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วันเพ็ญ มีสมญา , สมจิต อ่อนเหม , ศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ , วันชัย วรวัฒนเมธีกุล , ชมดาว สิกขะมณฑล . (2556). การศึกษาการผลิตปลาสวรรค์แผ่นฮาลาลจากปลาทะเล.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วันเพ็ญ มีสมญา , สมจิต อ่อนเหม , ศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ , วันชัย วรวัฒนเมธีกุล , ชมดาว สิกขะมณฑล . 2556. "การศึกษาการผลิตปลาสวรรค์แผ่นฮาลาลจากปลาทะเล".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วันเพ็ญ มีสมญา , สมจิต อ่อนเหม , ศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ , วันชัย วรวัฒนเมธีกุล , ชมดาว สิกขะมณฑล . "การศึกษาการผลิตปลาสวรรค์แผ่นฮาลาลจากปลาทะเล."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.
วันเพ็ญ มีสมญา , สมจิต อ่อนเหม , ศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ , วันชัย วรวัฒนเมธีกุล , ชมดาว สิกขะมณฑล . การศึกษาการผลิตปลาสวรรค์แผ่นฮาลาลจากปลาทะเล. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2556.