ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์และวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของแป้งมันสำปะหลัง-กราฟต์-ไวนิลไพโรลิโดนไฮโดรเจลโดยใช้รังสีแกมมา

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์และวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของแป้งมันสำปะหลัง-กราฟต์-ไวนิลไพโรลิโดนไฮโดรเจลโดยใช้รังสีแกมมา
นักวิจัย : พิริยาธร สุวรรณมาลา , เกศินี เหมวิเชียร
คำค้น : F-31-103-52-01 , กราฟต์โคโพลิเมอร์ไรเซชัน , รังสีแกมมา , สาขาเกษตศาสตร์และชีววิทยา , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ , แป้งมันสำปะหลัง , ไฮโดรเจล
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/25138
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิริยาธร สุวรรณมาลา , เกศินี เหมวิเชียร . (2550). การสังเคราะห์และวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของแป้งมันสำปะหลัง-กราฟต์-ไวนิลไพโรลิโดนไฮโดรเจลโดยใช้รังสีแกมมา.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พิริยาธร สุวรรณมาลา , เกศินี เหมวิเชียร . 2550. "การสังเคราะห์และวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของแป้งมันสำปะหลัง-กราฟต์-ไวนิลไพโรลิโดนไฮโดรเจลโดยใช้รังสีแกมมา".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พิริยาธร สุวรรณมาลา , เกศินี เหมวิเชียร . "การสังเคราะห์และวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของแป้งมันสำปะหลัง-กราฟต์-ไวนิลไพโรลิโดนไฮโดรเจลโดยใช้รังสีแกมมา."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
พิริยาธร สุวรรณมาลา , เกศินี เหมวิเชียร . การสังเคราะห์และวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของแป้งมันสำปะหลัง-กราฟต์-ไวนิลไพโรลิโดนไฮโดรเจลโดยใช้รังสีแกมมา. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.