ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการจับของตัวยับยั้งของเอนไซม์ เอ็น เอส -3 โปรติเอส ของไวรัสเดงกี่โดยอาศัยการจำลองโมเลกุล

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการจับของตัวยับยั้งของเอนไซม์ เอ็น เอส -3 โปรติเอส ของไวรัสเดงกี่โดยอาศัยการจำลองโมเลกุล
นักวิจัย : พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร , สุภา หารหนองบัว
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1031055000&BudgetYear=2010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร , สุภา หารหนองบัว . (2555). การศึกษาการจับของตัวยับยั้งของเอนไซม์ เอ็น เอส -3 โปรติเอส ของไวรัสเดงกี่โดยอาศัยการจำลองโมเลกุล.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร , สุภา หารหนองบัว . 2555. "การศึกษาการจับของตัวยับยั้งของเอนไซม์ เอ็น เอส -3 โปรติเอส ของไวรัสเดงกี่โดยอาศัยการจำลองโมเลกุล".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร , สุภา หารหนองบัว . "การศึกษาการจับของตัวยับยั้งของเอนไซม์ เอ็น เอส -3 โปรติเอส ของไวรัสเดงกี่โดยอาศัยการจำลองโมเลกุล."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร , สุภา หารหนองบัว . การศึกษาการจับของตัวยับยั้งของเอนไซม์ เอ็น เอส -3 โปรติเอส ของไวรัสเดงกี่โดยอาศัยการจำลองโมเลกุล. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.