ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการจัดการเพื่อการผลิตสบู่ดำให้ได้ผลผลิตสูง

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการจัดการเพื่อการผลิตสบู่ดำให้ได้ผลผลิตสูง
นักวิจัย : สายัณห์ ทัดศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0930299000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สายัณห์ ทัดศรี . (2552). การศึกษาการจัดการเพื่อการผลิตสบู่ดำให้ได้ผลผลิตสูง.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สายัณห์ ทัดศรี . 2552. "การศึกษาการจัดการเพื่อการผลิตสบู่ดำให้ได้ผลผลิตสูง".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สายัณห์ ทัดศรี . "การศึกษาการจัดการเพื่อการผลิตสบู่ดำให้ได้ผลผลิตสูง."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552. Print.
สายัณห์ ทัดศรี . การศึกษาการจัดการเพื่อการผลิตสบู่ดำให้ได้ผลผลิตสูง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2552.