ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการกระตุ้นพัฒนาการระยะยาวของระบบสืบพันธุ์ปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) โดยการใช้ฮอร์โมนออกฤทธิ์นาน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการกระตุ้นพัฒนาการระยะยาวของระบบสืบพันธุ์ปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) โดยการใช้ฮอร์โมนออกฤทธิ์นาน
นักวิจัย : นางสาววรรณวิภา สุทธิไกร , อรพร หมื่นพล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1130841000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นางสาววรรณวิภา สุทธิไกร , อรพร หมื่นพล . (2556). การศึกษาการกระตุ้นพัฒนาการระยะยาวของระบบสืบพันธุ์ปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) โดยการใช้ฮอร์โมนออกฤทธิ์นาน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นางสาววรรณวิภา สุทธิไกร , อรพร หมื่นพล . 2556. "การศึกษาการกระตุ้นพัฒนาการระยะยาวของระบบสืบพันธุ์ปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) โดยการใช้ฮอร์โมนออกฤทธิ์นาน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นางสาววรรณวิภา สุทธิไกร , อรพร หมื่นพล . "การศึกษาการกระตุ้นพัฒนาการระยะยาวของระบบสืบพันธุ์ปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) โดยการใช้ฮอร์โมนออกฤทธิ์นาน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.
นางสาววรรณวิภา สุทธิไกร , อรพร หมื่นพล . การศึกษาการกระตุ้นพัฒนาการระยะยาวของระบบสืบพันธุ์ปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) โดยการใช้ฮอร์โมนออกฤทธิ์นาน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2556.