ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เมื่อทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของนักเขียน : จี๋แฝ่วโดย นามกาว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เมื่อทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของนักเขียน : จี๋แฝ่วโดย นามกาว
นักวิจัย : มนธิรา ราโท
คำค้น : นามกาว. จี๋แฝ่ว , เรื่องสั้นเวียดนาม -- ประวัติและวิจารณ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : วารสารอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 32,2(ก.ค.-ธ.ค. 2546),68-90 , 0125-4820 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14020
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

“จี่แฝ่ว” เป็นเรื่องสั้นที่ประสบความสำเร็จมากเรื่องหนึ่งของนักเขียนนามกาวและได้รับการยกย่องว่าเป็นวรรณกรรมชิ้นเอกของเวียดนาม เรื่องสั้นสะท้อนให้เห็นความเป็นอยู่และสภาพจิตใจของชาวนาเวียดนามในสังคม “กึ่งศักดินากึ่งอาณานิยม” และนามกาวได้เสนอประเด็นที่สำคัญและน่าสนใจยิ่งคือระบบศักดินาและอาณานิคมนั้นไม่ได้สร้างความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนเวียดนามในเรื่องของปากท้องและความหิวโหยเท่านั้นแต่ยังได้ลิดรอนสิทธิความเป็นมนุษย์ของพวกเขาอีกด้วย

บรรณานุกรม :
มนธิรา ราโท . (2546). เมื่อทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของนักเขียน : จี๋แฝ่วโดย นามกาว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนธิรา ราโท . 2546. "เมื่อทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของนักเขียน : จี๋แฝ่วโดย นามกาว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนธิรา ราโท . "เมื่อทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของนักเขียน : จี๋แฝ่วโดย นามกาว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
มนธิรา ราโท . เมื่อทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของนักเขียน : จี๋แฝ่วโดย นามกาว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.