ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษษความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทยในภาพรวม

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษษความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทยในภาพรวม
นักวิจัย : ทนิฐ หงษ์ดุสิต , ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง , สิริพร สธนเสาวภาคย์ , วราภา มหากาญจนกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0430201000&BudgetYear=2004
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทนิฐ หงษ์ดุสิต , ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง , สิริพร สธนเสาวภาคย์ , วราภา มหากาญจนกุล . (2547). การศึกษษความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทยในภาพรวม.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ทนิฐ หงษ์ดุสิต , ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง , สิริพร สธนเสาวภาคย์ , วราภา มหากาญจนกุล . 2547. "การศึกษษความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทยในภาพรวม".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ทนิฐ หงษ์ดุสิต , ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง , สิริพร สธนเสาวภาคย์ , วราภา มหากาญจนกุล . "การศึกษษความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทยในภาพรวม."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547. Print.
ทนิฐ หงษ์ดุสิต , ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง , สิริพร สธนเสาวภาคย์ , วราภา มหากาญจนกุล . การศึกษษความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทยในภาพรวม. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2547.