ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดสอบพันธุ์สตรอเบอรี่เพื่อใช้ในการแปรรูประบบอุตสาหกรรม

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดสอบพันธุ์สตรอเบอรี่เพื่อใช้ในการแปรรูประบบอุตสาหกรรม
นักวิจัย : ทศพร ทองเที่ยง , อภัชรา เมืองคำ , ธิติมา วงษ์ชีรี
คำค้น : Industrial productivity , Processing , การเพิ่มผลผลิต , การเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม , การแปรรูปอาหาร , ผลิตภาพ , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สตรอเบอรี่ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/24634
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทศพร ทองเที่ยง , อภัชรา เมืองคำ , ธิติมา วงษ์ชีรี . (2539). การทดสอบพันธุ์สตรอเบอรี่เพื่อใช้ในการแปรรูประบบอุตสาหกรรม.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ทศพร ทองเที่ยง , อภัชรา เมืองคำ , ธิติมา วงษ์ชีรี . 2539. "การทดสอบพันธุ์สตรอเบอรี่เพื่อใช้ในการแปรรูประบบอุตสาหกรรม".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ทศพร ทองเที่ยง , อภัชรา เมืองคำ , ธิติมา วงษ์ชีรี . "การทดสอบพันธุ์สตรอเบอรี่เพื่อใช้ในการแปรรูประบบอุตสาหกรรม."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2539. Print.
ทศพร ทองเที่ยง , อภัชรา เมืองคำ , ธิติมา วงษ์ชีรี . การทดสอบพันธุ์สตรอเบอรี่เพื่อใช้ในการแปรรูประบบอุตสาหกรรม. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2539.