ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตวัสดุอ้างอิงแป้งข้าวจ้าวภายในประเทศเพื่อสร้างมาตราฐานการวิเคราะห์ธาตุที่มีปริมาณน้อย : รายงานฉบับสมบูรณ์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตวัสดุอ้างอิงแป้งข้าวจ้าวภายในประเทศเพื่อสร้างมาตราฐานการวิเคราะห์ธาตุที่มีปริมาณน้อย : รายงานฉบับสมบูรณ์
นักวิจัย : ยุวดี เชี่ยววัฒนา , วเรศ วีระสัย , วิภารัตน์ เชื้อชวด , นิอร ชูกาญจนพิทักษ์
คำค้น : CO-B-06-1S-14-301 , มหาวิทยาลัยมหิดล , สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช , สารอ้างอิง , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ , แป้งข้าวเจ้า
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/24589
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ยุวดี เชี่ยววัฒนา , วเรศ วีระสัย , วิภารัตน์ เชื้อชวด , นิอร ชูกาญจนพิทักษ์ . (2544). การผลิตวัสดุอ้างอิงแป้งข้าวจ้าวภายในประเทศเพื่อสร้างมาตราฐานการวิเคราะห์ธาตุที่มีปริมาณน้อย : รายงานฉบับสมบูรณ์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ยุวดี เชี่ยววัฒนา , วเรศ วีระสัย , วิภารัตน์ เชื้อชวด , นิอร ชูกาญจนพิทักษ์ . 2544. "การผลิตวัสดุอ้างอิงแป้งข้าวจ้าวภายในประเทศเพื่อสร้างมาตราฐานการวิเคราะห์ธาตุที่มีปริมาณน้อย : รายงานฉบับสมบูรณ์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ยุวดี เชี่ยววัฒนา , วเรศ วีระสัย , วิภารัตน์ เชื้อชวด , นิอร ชูกาญจนพิทักษ์ . "การผลิตวัสดุอ้างอิงแป้งข้าวจ้าวภายในประเทศเพื่อสร้างมาตราฐานการวิเคราะห์ธาตุที่มีปริมาณน้อย : รายงานฉบับสมบูรณ์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2544. Print.
ยุวดี เชี่ยววัฒนา , วเรศ วีระสัย , วิภารัตน์ เชื้อชวด , นิอร ชูกาญจนพิทักษ์ . การผลิตวัสดุอ้างอิงแป้งข้าวจ้าวภายในประเทศเพื่อสร้างมาตราฐานการวิเคราะห์ธาตุที่มีปริมาณน้อย : รายงานฉบับสมบูรณ์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2544.