ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการขยะในชุมชนชนบทอีสาน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : รายงานฉบับสมบูรณ์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการขยะในชุมชนชนบทอีสาน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : รายงานฉบับสมบูรณ์
นักวิจัย : อุษา กลิ่นหอม , วรรณา กาญจมยูร , จินตนา จิตต์จำนง , โสภณ เสือแก้ว , ทม เกตุวงศา , สุภลักษณ์ อรรถรังสรรค์ , คมกริช วงศ์ภาคำ , เจษฎา ทิพยะสุขศรี
คำค้น : CO-B-2C--53-5-1 , Refuse and refuse disposal , การจัดการขยะ , การจัดการขยะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ขยะ , สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ , โพนงาม (มหาสารคาม)
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/24565
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุษา กลิ่นหอม , วรรณา กาญจมยูร , จินตนา จิตต์จำนง , โสภณ เสือแก้ว , ทม เกตุวงศา , สุภลักษณ์ อรรถรังสรรค์ , คมกริช วงศ์ภาคำ , เจษฎา ทิพยะสุขศรี . (2546). การจัดการขยะในชุมชนชนบทอีสาน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : รายงานฉบับสมบูรณ์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อุษา กลิ่นหอม , วรรณา กาญจมยูร , จินตนา จิตต์จำนง , โสภณ เสือแก้ว , ทม เกตุวงศา , สุภลักษณ์ อรรถรังสรรค์ , คมกริช วงศ์ภาคำ , เจษฎา ทิพยะสุขศรี . 2546. "การจัดการขยะในชุมชนชนบทอีสาน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : รายงานฉบับสมบูรณ์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อุษา กลิ่นหอม , วรรณา กาญจมยูร , จินตนา จิตต์จำนง , โสภณ เสือแก้ว , ทม เกตุวงศา , สุภลักษณ์ อรรถรังสรรค์ , คมกริช วงศ์ภาคำ , เจษฎา ทิพยะสุขศรี . "การจัดการขยะในชุมชนชนบทอีสาน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : รายงานฉบับสมบูรณ์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2546. Print.
อุษา กลิ่นหอม , วรรณา กาญจมยูร , จินตนา จิตต์จำนง , โสภณ เสือแก้ว , ทม เกตุวงศา , สุภลักษณ์ อรรถรังสรรค์ , คมกริช วงศ์ภาคำ , เจษฎา ทิพยะสุขศรี . การจัดการขยะในชุมชนชนบทอีสาน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : รายงานฉบับสมบูรณ์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2546.