ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการ การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและความต้องการในการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการถ่ายฝากคัพภะในควายปลักไทย : รายงานการวิจัย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการ การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและความต้องการในการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการถ่ายฝากคัพภะในควายปลักไทย : รายงานการวิจัย
นักวิจัย : ประสิทธิ์ โพธิปักษ์ , ปราจีน วีรกุล , ชัยณรงค์ โลหชิต , พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป , อรรณพ คุณาวงษ์กฤต
คำค้น : Embryo transplantation , Water buffalo , กระบือ , การย้ายฝากตัวอ่อน , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/24550
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประสิทธิ์ โพธิปักษ์ , ปราจีน วีรกุล , ชัยณรงค์ โลหชิต , พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป , อรรณพ คุณาวงษ์กฤต . (2528). โครงการ การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและความต้องการในการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการถ่ายฝากคัพภะในควายปลักไทย : รายงานการวิจัย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ประสิทธิ์ โพธิปักษ์ , ปราจีน วีรกุล , ชัยณรงค์ โลหชิต , พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป , อรรณพ คุณาวงษ์กฤต . 2528. "โครงการ การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและความต้องการในการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการถ่ายฝากคัพภะในควายปลักไทย : รายงานการวิจัย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ประสิทธิ์ โพธิปักษ์ , ปราจีน วีรกุล , ชัยณรงค์ โลหชิต , พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป , อรรณพ คุณาวงษ์กฤต . "โครงการ การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและความต้องการในการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการถ่ายฝากคัพภะในควายปลักไทย : รายงานการวิจัย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2528. Print.
ประสิทธิ์ โพธิปักษ์ , ปราจีน วีรกุล , ชัยณรงค์ โลหชิต , พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป , อรรณพ คุณาวงษ์กฤต . โครงการ การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและความต้องการในการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการถ่ายฝากคัพภะในควายปลักไทย : รายงานการวิจัย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2528.