ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพการผลิตและการใช้เมล็ดพันธุ์ไม้ป่่า รวมทั้งความต้องการในงานวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพการผลิตและการใช้เมล็ดพันธุ์ไม้ป่่า รวมทั้งความต้องการในงานวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย
นักวิจัย : สุรีย์ ภูมิภมร , สุภาพรรณ นามวงศ์พรหม , สุนันทา จันทกูล , สุเทวี ศุขปราการ , พิศาล วสุวาณิช
คำค้น : ป่าไม้ , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , เมล็ดพันธุ์ไม้ป่า
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/24475
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรีย์ ภูมิภมร , สุภาพรรณ นามวงศ์พรหม , สุนันทา จันทกูล , สุเทวี ศุขปราการ , พิศาล วสุวาณิช . (2531). การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพการผลิตและการใช้เมล็ดพันธุ์ไม้ป่่า รวมทั้งความต้องการในงานวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุรีย์ ภูมิภมร , สุภาพรรณ นามวงศ์พรหม , สุนันทา จันทกูล , สุเทวี ศุขปราการ , พิศาล วสุวาณิช . 2531. "การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพการผลิตและการใช้เมล็ดพันธุ์ไม้ป่่า รวมทั้งความต้องการในงานวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุรีย์ ภูมิภมร , สุภาพรรณ นามวงศ์พรหม , สุนันทา จันทกูล , สุเทวี ศุขปราการ , พิศาล วสุวาณิช . "การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพการผลิตและการใช้เมล็ดพันธุ์ไม้ป่่า รวมทั้งความต้องการในงานวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2531. Print.
สุรีย์ ภูมิภมร , สุภาพรรณ นามวงศ์พรหม , สุนันทา จันทกูล , สุเทวี ศุขปราการ , พิศาล วสุวาณิช . การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพการผลิตและการใช้เมล็ดพันธุ์ไม้ป่่า รวมทั้งความต้องการในงานวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2531.