ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพการผลิต และการใช้ยาปฏิชีวนะ รวมทั้งความต้องการในงานวิจัยและพัฒยาในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพการผลิต และการใช้ยาปฏิชีวนะ รวมทั้งความต้องการในงานวิจัยและพัฒยาในประเทศไทย
นักวิจัย : ฉัตร ช่ำชอง , วุฒิ หวังวัชรกุล
คำค้น : ปฏิชีวนะ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/24457
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฉัตร ช่ำชอง , วุฒิ หวังวัชรกุล . (2528). การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพการผลิต และการใช้ยาปฏิชีวนะ รวมทั้งความต้องการในงานวิจัยและพัฒยาในประเทศไทย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ฉัตร ช่ำชอง , วุฒิ หวังวัชรกุล . 2528. "การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพการผลิต และการใช้ยาปฏิชีวนะ รวมทั้งความต้องการในงานวิจัยและพัฒยาในประเทศไทย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ฉัตร ช่ำชอง , วุฒิ หวังวัชรกุล . "การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพการผลิต และการใช้ยาปฏิชีวนะ รวมทั้งความต้องการในงานวิจัยและพัฒยาในประเทศไทย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2528. Print.
ฉัตร ช่ำชอง , วุฒิ หวังวัชรกุล . การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพการผลิต และการใช้ยาปฏิชีวนะ รวมทั้งความต้องการในงานวิจัยและพัฒยาในประเทศไทย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2528.